Om oss siden er påbegynt

Vi har nå laget Om oss siden og skjønner at den vil danne grunnlaget for andre sider der vi kan presentere oss og våre aktiviteter. En grundigere bearbeiding av den må til før vi går videre. Kanskje vi skal legge til noen bilder også.