Strandløkka

2015-02-06 12.00.19Strandløkka ved sjøkanten og gården Espa der Inger er født.  Vi overtok Strandløkka i 1984 etter Magnihild og Johannes Loen. Johannes var onkel til Leif Skarsten. Far til Inger. Nå er det Leif Arne og Gro Birgit Egset som driver Espa etter at han overtok gården fra Helga og Arve Egset som drev gården frem til 2010. Helga er Ingers søster.