Tur til Høvåg

I dag gikk turen til Høvåg for å finne dagens cache, eller to cacher som ble det ble. Begge hadd tilknytning til bro hver på sin måte. Begge var laget for å krysse vann, den ene stor der det var langt over, den andre liten der en kunne skritte over bekken . Den ene var ved Naudesund, den andre kjenner jeg ikke navnet på, men ligger ved Salamanderdammen. Et flott arbeide bygd som en skråning mot en liten bergskrent som sikrer fritt vannløp under og en fin vei opp over skrenten.

Rart hva en opplever med disse cacheturene.